You can access the distribution details by navigating to My pre-printed books > Distribution

Add a Review

ശ്രീവിദ്യാ ക്രമ ശ്രീമഹാ ഗണേശ പൂജാ പദ്ധതി. (eBook)

Srividya karma Srimaha Gnaesha Pooja Padhathi.
Type: e-book
Genre: Religion & Spirituality
Language: Malayalam
Price: ₹150
(Immediate Access on Full Payment)
Available Formats: PDF

Description

ശ്രീവിദ്യാ ക്രമ ശ്രീമഹാ ഗണേശ പൂജാ പദ്ധതി എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം തന്ത്രശാസ്ത്രം പരിശീലനം ചെയ്യുന്ന വര്‍ക്കു വേണ്ടി ഗുരു നിര്‍ദ്ദേശം അനുസരിച്ച് രൂപപ്പെ ടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്‌. ഗണേശന്‍ മുതലായി വരുന്ന വിവിധ ദേവതാരൂപങ്ങള്‍ എല്ലാം ഏകമായ ഒരേ സത്യത്തിന്‍റെ അനേകമായ മൂര്‍ത്തീ ഭാവ ങ്ങള്‍ ആണ്. ഈ വിഷയം കര്‍മ്മകാണ്ഡ ജ്ഞാന കാണ്ഡ സാധനകളുടെ സമന്വയ ബോധത്തിനു വേണ്ടി വിവേകികള്‍ പ്രയോജനപ്പെടു ത്തുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. ശ്രീമഹാ ഗണേശ പൂജാ പദ്ധതിയില്‍ നിന്നും ജപം,പൂജാ,യാഗം,ധ്യാനം എന്ന ചതുര്‍യുഗ സാധനകളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ ആചരണ വിധി മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

About the Author

Thripura Ashram Trust Settlor and Chairman.
ഭാഗവത പരമഹംസ,ശ്രീവിദ്യോപാസക,
ത്രിപുരാശ്രമ മഠാധിപതി
ശ്രീലശ്രീ സ്വാമി നിജാനന്ദ സരസ്വതികള്‍.
www.thripura.org

Book Details

Publisher: ശ്രീലശ്രീ സ്വാമി നിജാനന്ദ സരസ്വതികള്‍.
Number of Pages: 148
Availability: Available for Download (e-book)

Ratings & Reviews

ശ്രീവിദ്യാ ക്രമ ശ്രീമഹാ ഗണേശ പൂജാ പദ്ധതി.

ശ്രീവിദ്യാ ക്രമ ശ്രീമഹാ ഗണേശ പൂജാ പദ്ധതി.

(Not Available)

Review This Book

Write your thoughts about this book.

Currently there are no reviews available for this book.

Be the first one to write a review for the book ശ്രീവിദ്യാ ക്രമ ശ്രീമഹാ ഗണേശ പൂജാ പദ്ധതി..

Other Books in Religion & Spirituality

Shop with confidence

Safe and secured checkout, payments powered by Razorpay. Pay with Credit/Debit Cards, Net Banking, Wallets, UPI or via bank account transfer and Cheque/DD. Payment Option FAQs.