You can access the distribution details by navigating to My Print Books(POD) > Distribution

Add a Review

एन्‌-३ गाईड मधील फ्रेजेस

एन्‌-३ परीक्षेसाठी अत्यंत उपयुक्त
अनिल सोमण
Type: Print Book
Genre: Education & Language, Exam Preparation
Language: Marathi
Price: ₹120 + shipping
This book ships within India only.
Price: ₹120 + shipping
Dispatched in 5-7 business days.
Shipping Time Extra

Description

एन्‌-३ गाईड हे पुस्तक जे.एल.पी.टी. (जापनीज लँग्वेज प्रोफिशिअन्सी टेस्ट) च्या एन्‌-३ लेव्हल परीक्षेसाठी असून, एन्‌-३ परीक्षेसाठीचा सर्व अभ्यासक्रम ह्या पुस्तकात समाविष्ट केलेला आहे.
ह्या पुस्तकात विशेषेकरून १०८ वाक्यशैली (फ्रेजेस) दिलेल्या आहेत ज्यामध्ये त्यांचे अर्थ, जोडणी व त्या फ्रेजेस वापरून येणारी अनेक वाक्ये मराठीत व जपानी भाषेत दिलेली आहेत. ही वाक्ये नेहमीच्या संभाषणातसुद्धा अत्यंत उपयुक्त ठरतील अशी अपेक्षा आहे.

About the Author

अनेक वर्षांच्या अनुभवातून लेखक श्री. अ.भा.सोमण ह्यांनी जपानी भाषा शिकण्यासाठीच्या पुस्तकांची तसेच शब्दकोशांची निर्मिती केली. लेखक गेली अनेक वर्षे जपानी क्षेत्रात दुभाषा, भाषांतरकार म्हणून काम करत होते तसेच जपानी भाषा शिक्षक म्हणूनसुद्धा काम करत होते व आहेत.
आयुष्यात शिकलेली कोणतीच गोष्ट कधीही वाया जात नाही याचा तंतोतंत प्रत्यय लेखकालाआला. कांहीं वर्षे डी.टी.पी.चा व्यवसाय केल्याने, आत्तापर्यंत लिहिलेल्या सर्व पुस्तकांचे टाईप सेटिंग स्वत: लेखकाने केलेले आहे. तसेच एन्‌-३ गाईड ह्या पुस्तकाची मांडणी, लेखन, विचार इ.इ.सर्व लेखकाचे स्वत:चेच असल्याने त्यात काही उणिवा राहिल्यास / असल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारीसुद्धा लेखकाचीच आहे.

Book Details

Number of Pages: 48
Dimensions: 6"x9"
Interior Pages: B&W
Binding: Paperback (Saddle Stitched)
Availability: In Stock (Print on Demand)

Ratings & Reviews

एन्‌-३ गाईड मधील फ्रेजेस

एन्‌-३ गाईड मधील फ्रेजेस

(Not Available)

Review This Book

Write your thoughts about this book.

Currently there are no reviews available for this book.

Be the first one to write a review for the book एन्‌-३ गाईड मधील फ्रेजेस.

Other Books in Education & Language, Exam Preparation

Shop with confidence

Safe and secured checkout, payments powered by Razorpay. Pay with Credit/Debit Cards, Net Banking, Wallets, UPI or via bank account transfer and Cheque/DD. Payment Option FAQs.