You can access the distribution details by navigating to My Print Books(POD) > Distribution

Add a Review

मैथिली गजल: आगमन ओ प्रस्थान बिंदु

गजलक आलोचना-समालोचना-समीक्षा ओ गजलपर आलेख
संकलन ओ संपादन गजेन्द्र ठाकुर आशीष अनचिन्हार
Type: Print Book
Genre: Literature & Fiction, Reference
Language: Maithili
Price: ₹185 + shipping
Price: ₹185 + shipping
Dispatched in 10-12 business days.
Shipping Time Extra

Description

विषय सूची

गजलक समीक्षाशास्त्र- आशीष अनचिन्हार (पृ. २-६)
ऐ पोथीकेँ पढ़ैत काल ईहो बात सभ मोनमे राखू (पृ. ७-८)

आलोचक गण

१) ओम प्रकाश झा (पृ. १०-२६)
२) अमित मिश्र (पृ. २७-३३)
३) जगदानंद झा मनु (पृ. ३४-४६)
४) जगदीश चंद्र ठाकुर अनिल (पृ. ४७-८३)
५) मुन्नाजी (पृ. ८४-८५)

About the Author

सम्पादक-परिचय
1
गजेन्द्र ठाकुर

मूल (मैथिली- ब्रेल):

1. सहस्रबाढ़नि_ब्रेल-मैथिली (मैथिलीक पहिल ब्रेल पोथी) (2009)

मूल (मैथिली):

कुरुक्षेत्रम् अन्तर्मनक

देवनागरी वर्सन तिरहुता वर्सन ब्रेल वर्सन

1. गल्प-गुच्छ (विहनि आ लघु कथा संग्रह) (2009)

2. बाल मण्डली/ किशोर जगत (बाल नाटक, लघुकथा, कविता आदि) (बाल साहित्य), (2009)

3. प्रबन्ध-निबन्ध-समालोचना भाग-1 (2009)

4. संकर्षण (नाटक) (2009)

5. सहस्राब्दीक चौपड़पर (पद्य संग्रह) (2009)

6. त्वञ्चाहञ्च आ असञ्जाति मन (दूटा गीत प्रबन्ध) (2009)

7. सहस्रबाढ़नि (उपन्यास) (2009)

8. मिथिला रत्न/ मिथिला चित्रकला/ मिथिलाक पाबनि तिहार (कथा) आ मिथिलाक संगीत (2009)

9. Learn Mithilakshar Script (2009, Second edition 2023)

10. Learn Braille through Mithilakshar Script (2009, Second edition 2023)

11. Learn International Phonetic Script through Mithilakshar Script (2009, Second edition 2023)

12. Learn Kaithi (2009, Second edition 2023)

13. Learn Newari (2009, Second edition 2023)

14. Learn Calligraphic Newari (Ranjana) (2009, Second edition 2023)

15. Learn Urdu Script (2009, Second edition 2023)

16. Learn Tibetan Script (2009, Second edition 2023)

17. Learn Japanese Script for Haiku (2009, Second edition 2023)

18. Learn Brahmi (2009, Second edition 2023)

19. Learn Kharoshthi (2009, Second edition 2023)

20. अक्षरमुष्टिका (बाल-लघुकथा संग्रह), (बाल साहित्य), (2010)

21. सहस्रशीर्षा (उपन्यास) (2010)

22. जलोदीप (बाल-नाटक संग्रह), (बाल साहित्य), (2012)

23. बाङक बङौरा (बाल-पद्य संग्रह), (बाल साहित्य), (2012)

24. नाराशंसी (गीत-प्रबन्ध) (2012)

25. भऽ जाएब छू (मैथिलीक 2012 मे प्रकाशित पहिल क्लाइमेट-फिक्शन प्ले- Maithili's first climate-fiction play originally published in 2012), (बाल साहित्य), (2012)

26. जगदीश प्रसाद मण्डल- एकटा बायोग्राफी (2013)

जगदीश प्रसाद मण्डल- एकटा बायोग्राफी (हिन्दी अनुवाद रामेश्वर प्रसाद मण्डल)

27. प्रबन्ध-निबन्ध-समालोचना भाग दू (कुरुक्षेत्रम अन्तर्मनक-2) (2014)

28. धांगि बाट बनेबाक दाम अगूबार पेने छँ (रुबाइ, कता आ गजल संग्रह) (2014)

29. सहस्रजित् (पद्य संग्रह) (2014)

30. मचण्ड (नाटक) (2014)

31. मैथिली समीक्षाशास्त्र (2022)

मैथिली समीक्षाशास्त्र (तिरहुता)

32. नित नवल सुभाष चन्द्र यादव (2022)

नित नवल सुभाष चन्द्र यादव (मिथिलाक्षर)

33. कमलाक भगता , (बाल साहित्य), (2022)

34. तरहरिमे परीलोक, (बाल साहित्य), (2022)

35. बेसी छुट्टी कम इसकूल , (बाल साहित्य), (2022)

36. बड़द करैए दाउन ने यौ, (बाल साहित्य), (2022)

37. बाल गजल (बाल साहित्य), (2022)

38. फिनिश लाइन, (बाल साहित्य), (2022)

39. मैथिली समीक्षाशास्त्र (भाग-2, अनुप्रयोग) (2023)

40. मैथिली प्रतियोगिता , (बाल साहित्य), (2023)

41. प्रबन्ध-निबन्ध-समालोचना (भाग-2, कुरुक्षेत्रम् अन्तर्मनक खण्ड-8) (संक्षिप्त) (2023)

42. नित नवल दिनेश कुमार मिश्र (2023)

नित नवल दिनेश कुमार मिश्र (मिथिलाक्षर)

नित नवल दिनेश कुमार मिश्र (कैथी)

नित नवल दिनेश कुमार मिश्र (नेवाड़ी)

नित नवल दिनेश कुमार मिश्र (IPA)

43. दूषण पञ्जी- The Black Book (2023)

दूषण पञ्जी- The Black Book (मिथिलाक्षर)

44. पर्वत ऊपर भमरा जे सूतल (बीहनि, लघु आ दीर्घ कथा संग्रह) (2023)

पर्वत ऊपर भमरा जे सूतल (मिथिलाक्षर)

पर्वत ऊपर भमरा जे सूतल (कैथी)

पर्वत ऊपर भमरा जे सूतल (नेवाड़ी)

पर्वत ऊपर भमरा जे सूतल (IPA)

शब्दशास्त्रम् (लघुकथा संग्रह)

45. स्वप्नमे मिज्झर होइत (2023)

46. गंगा ब्रिज (नाटक) (2023)

47. उल्कामुख (नाटक) (2023)

48. Learn Maithili Sign Language (2023)

49. मैथिलीक आदिकवि विद्यापति (ज्योतिरीश्वर पूर्व) (2023)

50.नित नवल सुशील (2023)

मूल (अंग्रेजी):

1. Rajdeo Mandal- Maithili Writer (2022)

2. JAGDISH PRASAD MANDAL- Maithili Writer (2023)

मैथिली-अंग्रेजी टॉकिंग रीड-अलाउड ऑडियो बुक:

1. https://bloomlibrary.org/player/Wcf6zr5CoF (मसाई केर परिवर्तनकारी रेबेका), (बाल साहित्य), (2022)

2. https://bloomlibrary.org/player/p3sHdYBgiT (चलू हम तँ ठीक छी ने!चलू हम तँ ठीक छी ने!), (बाल साहित्य), (2022)

3. https://bloomlibrary.org/player/f19pSdhGMo (एकटा नीक दिन), (बाल साहित्य), (2022)

4. https://bloomlibrary.org/player/b2l5wesxCp (घर सभ), (बाल साहित्य), (2022)

5. https://bloomlibrary.org/player/dAzC0Fubt7 (की अहाँ ऐ चिड़ै सभकेँ देखने छी?), (बाल साहित्य), (2022),

6. https://www.youtube.com/@videha_ejournal पर्वत ऊपर भमरा जे सूतल, (2022)

गजेन्द्र ठाकुर आ प्रीति ठाकुर (समालोचना)
सम्पादन:

विदेह अंक 1-376 आ आगाँ, विदेह-सदेह अंक 1-36

NTA-UGC/ UPSC/ BPSC Maithili Optional- गजेन्द्र ठाकुर

मैथिली समीक्षाशास्त्र

मैथिली समीक्षाशास्त्र (तिरहुता)

मैथिली समीक्षाशास्त्र (भाग-२, अनुप्रयोग)

मैथिली प्रतियोगिता

[Place of Maithili in Indo-European Language Family/ Origin and development of Maithili language (Sanskrit, Prakrit, Avhatt, Maithili) भारोपीय भाषा परिवार मध्य मैथिलीक स्थान/ मैथिली भाषाक उद्भव ओ विकास (संस्कृत, प्राकृत, अवहट्ट, मैथिली)]

(Criticism- Different Literary Forms in Modern Era/ test of critical ability of the candidates)

(ज्योतिरीश्वर, विद्यापति आ गोविन्ददास सिलेबसमे छथि आ रसमय कवि चतुर चतुरभुज विद्यापति कालीन कवि छथि। एतय समीक्षा शृंखलाक प्रारम्भ करबासँ पूर्व चारू गोटेक शब्दावली नव शब्दक पर्याय संग देल जा रहल अछि। नव आ पुरान शब्दावलीक ज्ञानसँ ज्योतिरीश्वर, विद्यापति आ गोविन्ददासक प्रश्नोत्तरमे धार आओत, संगहि शब्दकोष बढ़लासँ खाँटी मैथिलीमे प्रश्नोत्तर लिखबामे धाख आस्ते-आस्ते खतम होयत, लेखनीमे प्रवाह आयत आ सुच्चा भावक अभिव्यक्ति भय सकत।)

(बद्रीनाथ झा शब्दावली आ मिथिलाक कृषि-मत्स्य शब्दावली)

(वैल्यू एडीशन- प्रथम पत्र- लोरिक गाथामे समाज ओ संस्कृति)

(वैल्यू एडीशन- द्वितीय पत्र- विद्यापति)

(वैल्यू एडीशन- द्वितीय पत्र- पद्य समीक्षा- बानगी)

(वैल्यू एडीशन- प्रथम पत्र- लोक गाथा नृत्य नाटक संगीत)

(वैल्यू एडीशन- द्वितीय पत्र- यात्री)

(वैल्यू एडीशन- द्वितीय पत्र- मैथिली रामायण)

(वैल्यू एडीशन- द्वितीय पत्र- मैथिली उपन्यास)

(वैल्यू एडीशन- प्रथम पत्र- शब्द विचार)

(तिरहुता लिपिक उद्भव ओ विकास)

अनुलग्नक-१-२-३ अनुलग्नक- ४-५

(मैथिली आ दोसर पुबरिया भाषाक बीचमे सम्बन्ध (बांग्ला, असमिया आ ओड़िया) [यू.पी.एस.सी. सिलेबस, पत्र-१, भाग-"ए", क्रम-५])

[मैथिली आ हिन्दी/ बांग्ला/ भोजपुरी/ मगही/ संथाली- बिहार लोक सेवा आयोग (बी.पी.एस.सी.) केर सिविल सेवा परीक्षाक मैथिली (ऐच्छिक) विषय लेल]

मैथिली

बांग्ला

असमिया

ओड़िया

हिन्दी

उर्दू

नेपाली

संस्कृत

संथाली

NTA_UGC_NET_Maithili_01- गजेन्द्र ठाकुर

NTA_UGC_NET_Maithili_02- गजेन्द्र ठाकुर

Test Series-1- गजेन्द्र ठाकुर

Test Series-2- गजेन्द्र ठाकुर

GS (Pre)

Topic 1 - गजेन्द्र ठाकुर
विदेह-सदेह १-२५ www.videha.co.in
विदेह ई-पत्रिकाक अंक १-३५० सँ- मैथिलीक सर्वश्रेष्ठ गद्य आ पद्यक एकटा समानान्तर संकलन
विदेह-सदेह २६-३६ www.videha.co.in
विदेह ई-पत्रिकाक अंक १-३५० सँ- थीम आधारित मैथिलीक सर्वश्रेष्ठ मूल आ अनूदित गद्य आ पद्यक एकटा समानान्तर संकलन

2
सम्पादक-परिचय
.........................
आशीष अनचिन्हार
मूल नाम--आशीष कुमार मिश्र
माता--श्रीमती गम्भीरा मिश्र
पिता- स्व.कृष्ण चंद्र मिश्र
गाम-- भटरा घाट, बिस्फी, मधुबनी
जन्म--4/12/1985
बर्ख 2008 मे शुरू भेल मैथिली गजल एवं शेरो-शाइरीपर केंद्रित इंटरनेट पत्रिका (ब्लाग रूपमे) “अनचिन्हार आखर” केर संस्थापक ओ संपादक।

प्रकाशित कृति-

1) अनचिन्हार आखर (गजल, रुबाइ ओ कता संग्रह)
2) मैथिली गजलक व्याकरण ओ इतिहास (ई भर्सन प्रकाशित)
3) मैथिली वेब पत्रकारिताक इतिहास (ई भर्सन प्रकाशित)
4) जंघाजोड़ी (गजल संग्रह, ई भर्सन प्रकाशित)
5) मैथिली गजलक Ready Reckoner (ई भर्सन प्रकाशित)
6) कुमारि इच्छा (गजल संग्रह, ई भर्सन प्रकाशित)
7) शब्द-अर्थ-शक्ति (स्वतंत्र रूपे मैथिली गजलक पहिल आलोचना पोथी, ई-भर्सन प्रकाशित)
8) संदर्भ सहित (गजल-आलोचना)

संपादित पोथी-
1) स्वतंत्रचेता (अरविन्द ठाकुरः व्यक्तित्व-कृतित्व, विदेहक अरविन्द ठाकुर विशेषांक केर संशोधित रूप)

श्री गजेन्द्र ठाकुरजीक संगे सह-संपादित पोथी
1) मैथिली गजलः आगमन ओ प्रस्थान बिंदु (संपादित रूपमे मैथिली गजल आलोचनाक पहिल पोथी), ई-भर्सन प्रकाशित
2) मैथिलीक प्रतिनिधि गजल (1905सँ 2022 धरि), ई-भर्सन प्रकाशित

सम्मान-
बर्ख 2014 लेल विदेह भाषा सम्मान (समानान्तर साहित्य अकादेमी सम्मान)सँ पोथी “अनचिन्हार आखर” (गजल संग्रह) लेल सम्मानित।
संपर्क सूत्र-(मेल)ashish.anchinhar@gmail.com
संपर्क सूत्र-(मोबाइल) 8876162759/8134849022
अनचिन्हार आखर केर लिंक- https://anchinharakharkolkata.blogspot.com/

Book Details

Number of Pages: 103
Dimensions: 5"x8"
Interior Pages: B&W
Binding: Hard Cover (Case Binding)
Availability: In Stock (Print on Demand)

Ratings & Reviews

मैथिली गजल: आगमन ओ प्रस्थान बिंदु

मैथिली गजल: आगमन ओ प्रस्थान बिंदु

(Not Available)

Review This Book

Write your thoughts about this book.

Currently there are no reviews available for this book.

Be the first one to write a review for the book मैथिली गजल: आगमन ओ प्रस्थान बिंदु.

Other Books in Literature & Fiction, Reference

Shop with confidence

Safe and secured checkout, payments powered by Razorpay. Pay with Credit/Debit Cards, Net Banking, Wallets, UPI or via bank account transfer and Cheque/DD. Payment Option FAQs.