You can access the distribution details by navigating to My Print Books(POD) > Distribution

Add a Review

आनंद स्थळ

जीवनाचे सत्य जाणण्याची एक मधुर यात्रा
सुबोध विंचूरकर
Type: Print Book
Genre: Philosophy, Religion & Spirituality
Language: Marathi
Price: ₹175 + shipping

Also Available As

This book ships within India only.
Also Available As
Price: ₹175 + shipping
Due to enhanced Covid-19 safety measures, the current processing time is 8-10 business days.
Shipping Time Extra

Description

आनंद स्थळ काय आहे?
*
तुम्ही कधी विचार केला आहे कां कि मानव जीवनात इतकी अशांति आणि व्याकुळता कां आहे? आपल्या अवती भोवती इतकी हिंसा कां आहे?
ह्या पुस्तकात तुम्हाला अशा एक गूढ सत्याचे साक्षात्कार होईल, जे केवळ तुमच्याच नाही परन्तु संपूर्ण मानवतेच्या कर्माचे निहित स्रोत आहे.
ह्या ज्ञानानंतर तुम्ही आपल्या जीवनाच्या सर्व घटनांचे स्रोत जाणू शकाल, आणि तुम्हाला हे ही कळेल कि दुसऱ्या माणसांच्या कर्माचे आणि त्यांच्या दुख, सुख, भय, व्याकुळता एवं हिंसेचे निहित स्रोत काय आहे.
ज्या माणसाला जीवनाच्या सत्याचे ज्ञान नाही त्याचे जीवन सतत संघर्षपूर्ण रहाते. त्याच्या मुळे सहजगत्या अशांती निर्माण होते. जीवनाचे क्षेत्र संघर्षाचे मैदान बनते. संपूर्ण मानवता ह्याच स्थानी आपले जीवन जगते.
जीवनाचे सत्य जाणण्याची यात्रा मानवजीवनाला त्या ठिकाणी पोहोचविते जेथे नैसर्गिक आनंद व शांति मिळते. ही जागा आहे आनंद स्थळ. येथे संघर्ष, अशांति, दुख आणि भय येउच शकत नाही.
हे पुस्तक तुम्हाला अशा यात्रेवर नेईल जी तुम्हाला आनंद स्थळावर पोहोचवील.

About the Author

ही पुस्तक "आनंद स्थल – हिंदी" ( ISBN 9789352793877) पुस्तकाचा मराठी रूपांतरण आहे.
मराठी अनुवाद - सौ. सुरेखा विंचुरकर

Book Details

Publisher: Self
Number of Pages: 87
Dimensions: 5.82"x8.26"
Interior Pages: B&W
Binding: Paperback (Perfect Binding)
Availability: In Stock (Print on Demand)

Ratings & Reviews

आनंद स्थळ

आनंद स्थळ

(Not Available)

Review This Book

Write your thoughts about this book.

Currently there are no reviews available for this book.

Be the first one to write a review for the book आनंद स्थळ.

Other Books in Philosophy, Religion & Spirituality

Shop with confidence

Safe and secured checkout, payments powered by Razorpay. Pay with Credit/Debit Cards, Net Banking, Wallets, UPI or via bank account transfer and Cheque/DD. Payment Option FAQs.