You can access the distribution details by navigating to My Print Books(POD) > Distribution

Add a Review

ನೂರಾರು ಜನ್ಮಕೂ...!

ಶತೃ
Type: Print Book
Genre: Literature & Fiction
Language: Kannada
Price: ₹160 + shipping
Price: ₹160 + shipping
Due to enhanced Covid-19 safety measures, the current processing time is 5-7 business days.
Shipping Time Extra

Description

ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇದೆಯಾ?
ಆಕಸ್ಮಾತ್ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ನೆನಪು ಇರುವದಾ?
ಈ ಏಳೇಳು ಜನುಮದ ಸಂಗಾತಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ನಿಜಾನಾ?

ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಲವಾರು ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವ ಕಥಾನಾಯಕ, ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಜನುಮದ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನಾ?

About the Author

ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರೊಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು. ಪ್ರತಿಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರರು. ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕಥಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುದ್ರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಮುಟ್ಟುವ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇವರದು.

Book Details

Number of Pages: 123
Dimensions: 5.00"x8.00"
Interior Pages: B&W
Binding: Paperback (Perfect Binding)
Availability: In Stock (Print on Demand)

Ratings & Reviews

ನೂರಾರು ಜನ್ಮಕೂ...!

ನೂರಾರು ಜನ್ಮಕೂ...!

(Not Available)

Review This Book

Write your thoughts about this book.

Currently there are no reviews available for this book.

Be the first one to write a review for the book ನೂರಾರು ಜನ್ಮಕೂ...!.

Other Books in Literature & Fiction

Shop with confidence

Safe and secured checkout, payments powered by Razorpay. Pay with Credit/Debit Cards, Net Banking, Wallets, UPI or via bank account transfer and Cheque/DD. Payment Option FAQs.