Ratings & Reviews

शिवगीता भाग २

शिवगीता भाग २

(5.00 out of 5)

Review This Book

Write your thoughts about this book.

1 Customer Review

Showing 1 out of 1
manoj@1234 6 years, 5 months ago

Re: शिवगीता भाग २ (e-book)

शिवगाथा वाचत असताना, प्रत्येक वेळी नव्याने उलगडत जाते. तुम्ही अभिप्राय मागितला. पण जर सांगू मी आता पर्यंत तीन वेळा वाचला. खूप समजून घ्यायचे आहे. पण हे नक्की की मी ज्यावेळी हताश असते. आणि कोणतेही पान उलगडले तर मला उत्तर मिळते, प्रेरणा मिळते. मुलासाठी इंग्रजी हवे. मला त्याला सांगावे लागणार नाही... Dr manisha jagtap pune