You can access the distribution details by navigating to My pre-printed books > Distribution

Add a Review

स्वच्छतेतून समृद्धीकडे (eBook)

एक कदम स्वच्छता की और......
Type: e-book
Genre: Self-Improvement, Education & Language
Language: Hindi, Marathi
Price: ₹50
(Immediate Access on Full Payment)
Available Formats: PDF

Description

मित्रांनो, शासन,प्रशासन न्यायालये, शौचालय बांधकामासाठी यथासांग प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे 'स्वच्छ भारत' हे स्वप्न नजरेत येत आहे. याच कामी वीस वर्षापासूनचा माझा छोटासा प्रयत्न आहे. हे पुस्तक वाचून दोन-चार जणांना प्रेरणा मिळाली तरी माझे समाधान होणार आहे........

About the Author

स्वच्छतेच्या कामात अग्रेसर असणारे जि. प. प्रा. हतईपूरा कंधार शाळेचे मुख्याध्यापक श्री. राजीव तिडके हे अनेक ठिकाणी जाऊन जनतेचे प्रबोधन करत असतात...
तिडके सर 22 वर्षांपासून स्वच्छतेच्या कामाबद्दल बाबत अग्रेसर आहेत.... हे पुस्तक वाचून प्रत्येकांना प्रेरणा मिळेल याची खात्री आहे....

Book Details

ISBN: 9789385187186
Publisher: राऊत प्रकाशन, नांदेड
Number of Pages: 58
Availability: Available for Download (e-book)

Ratings & Reviews

स्वच्छतेतून समृद्धीकडे

स्वच्छतेतून समृद्धीकडे

(Not Available)

Review This Book

Write your thoughts about this book.

Currently there are no reviews available for this book.

Be the first one to write a review for the book स्वच्छतेतून समृद्धीकडे.

Other Books in Self-Improvement, Education & Language

Shop with confidence

Safe and secured checkout, payments powered by Razorpay. Pay with Credit/Debit Cards, Net Banking, Wallets, UPI or via bank account transfer and Cheque/DD. Payment Option FAQs.