You can access the distribution details by navigating to My pre-printed books > Distribution

Add a Review

"आरती" A MUSICAL PRAISE TO GOD (eBook)

Type: e-book
Genre: Philosophy, Religion & Spirituality
Language: Marathi
Price: ₹30
(Immediate Access on Full Payment)
Available Formats: PDF

Description

प्रस्तुत साहित्यकृती एक लघुआरतीमाला आहे, ज्यामध्ये नवीन आरत्यांसोबत काही सुप्रसिद्ध आरत्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. तसेच, मूळ भारतीय अर्थात हिंदू पुराण-तर्कशास्त्राच्या अध्ययनाअंती प्राप्त झालेल्या ज्ञानाचा थोडक्यात परिचय करवून देण्याचा अल्पसा प्रयत्न केलेला आहे.

नोंद: सदर आरतीसंग्रहाच्या काही प्राथमिक छापील तसेच 'इ'-प्रतींमध्ये "येई हो विठ्ठले माझे माउली ये" या आरतीचा जो समावेश करण्यात आला त्याचे आरतीकार 'विष्णुदास नामा' यांचे नावापुढे कंसामध्ये [संत नामदेव असावेत] असे वाक्य उपलब्ध माहिती वरून अंदाजे वर्तविण्यात आलेले होते.
तरी, उपरोक्त माहिती हि सत्य असत्याच्या वादातीत असले कारणाने सदर आरतीसंग्रह नामें “आरती A MUSICAL PRAISE TO GOD”मधून 'संत नामदेव असावेत' हे वाक्य वगळण्यात येत आहे याची कृपया नोंद घेण्यात यावी. पुस्तकाच्या सुधारित आवृत्तीचा स्वीकार असावा. क्षमस्व.
आपले विश्र्वासू ,
पुस्तक संकलनकार रचना चव्हाण,
तर्फे, चव्हाण परिवार

About the Author

प्रस्तुत आरतीसंग्रह हा श्रीमती रचनाच्या शब्दलेखणीतून साकार झालेल्या काही आरत्यांचा लघुआरतीसंग्रह आहे. भारतीय मूळ पुराणांमध्ये धर्म संबंधी प्रचलित शब्दांचे नेमके अर्थ काय वर्णिले आहेत याचा सखोल अभ्यास करायचा प्रयत्न करून रचनाने काही पुराण शब्दार्थ आणि व्याख्या यांचीही मांडणी प्रस्तुत आरती संग्रहात केलेली आहे.

Book Details

Publisher: थोरले चव्हाण कुटुंबीय, नवागर वाडी, वरची देवली, तालुका-मालवण, जिल्हा-सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र राज्य
Number of Pages: 32
Availability: Available for Download (e-book)

Ratings & Reviews

"आरती"  A MUSICAL PRAISE TO GOD

"आरती" A MUSICAL PRAISE TO GOD

(Not Available)

Review This Book

Write your thoughts about this book.

Currently there are no reviews available for this book.

Be the first one to write a review for the book "आरती" A MUSICAL PRAISE TO GOD.

Other Books in Philosophy, Religion & Spirituality

Shop with confidence

Safe and secured checkout, payments powered by Razorpay. Pay with Credit/Debit Cards, Net Banking, Wallets, UPI or via bank account transfer and Cheque/DD. Payment Option FAQs.