You can access the distribution details by navigating to My pre-printed books > Distribution

Add a Review

चिकूपिकू - लहान मुलांच्या छान छान गोष्टी (eBook)

Type: e-book
Genre: Children, Parenting & Families
Language: Marathi
Price: ₹100
(Immediate Access on Full Payment)
Available Formats: PDF

Description

आपण मोठी माणसं खूप कमी वेळा आश्चर्यचकित होतो. कारण प्रत्येक गोष्टीमागचं लॉजिक आपल्या डोक्यात पक्कं असतं. मुलांचं तसं नसतं, त्यांना अनेक गोष्टी आश्चर्यकारक वाटतात. ‘तुला एक गंमत दाखवू?’ असं म्हटलं की त्यांचे डोळे चमकतात. छोटासा किडा, रंगीत कागद, कोडं, छानसं चित्र, ढगांचे आकार अश्या छोट्या-छोटया गोष्टींची गंमत त्यांना वाटते. चिकूपिकूच्या या जून अंकातून ही मजा पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत.
अंकात वेगवेगळ्या शैलीतली चित्रं आहेत. मुलांशी चित्रांविषयी गप्पा मारता येतील. एकत्र मिळून नवीन गोष्टी, गाणी तयार करता येतील

Book Details

Publisher: ChikuPiku
Number of Pages: 36
Availability: Available for Download (e-book)

Ratings & Reviews

चिकूपिकू - लहान मुलांच्या छान छान गोष्टी

चिकूपिकू - लहान मुलांच्या छान छान गोष्टी

(Not Available)

Review This Book

Write your thoughts about this book.

Currently there are no reviews available for this book.

Be the first one to write a review for the book चिकूपिकू - लहान मुलांच्या छान छान गोष्टी.

Other Books in Children, Parenting & Families

Shop with confidence

Safe and secured checkout, payments powered by Razorpay. Pay with Credit/Debit Cards, Net Banking, Wallets, UPI or via bank account transfer and Cheque/DD. Payment Option FAQs.