You can access the distribution details by navigating to My Print Books(POD) > Distribution

Add a Review

7 Memorable Short stories | Malayalam

Chapter one
MD ASLAM TI
Type: Print Book
Genre: Self-Improvement, Children
Language: Malayalam
Price: ₹275 + shipping
Price: ₹275 + shipping
Dispatched in 5-7 business days.
Shipping Time Extra

Description

ജാലവിദ്യയും യാഥാർത്ഥ്യവും കെട്ടുപിണഞ്ഞുകിടക്കുന്ന, സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ജീവൻ വരാവുന്ന, പ്രണയത്തിന് അതിരുകളില്ലാതെ, അസാധാരണമായ പ്രണയത്തിന്റെ ഒരു കഥ വികസിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാലത്തിനും സ്ഥലത്തിനും അതീതമായ ഒരു കഥയായിരുന്നു അത്, ഒരു മായികലോകത്തിന്റെ നിഗൂഢ വിസ്മയങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പരം കണ്ടെത്താൻ വിധിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് ആത്മാക്കളുടെ കഥ.
ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകളിൽ, നക്ഷത്രങ്ങൾ രഹസ്യങ്ങൾ മന്ത്രിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും, ചന്ദ്രൻ അതിന്റെ സൗമ്യമായ തിളക്കം കൊണ്ട് ആകാശത്തെ വരച്ചു. ഇവിടെ, പുരാതന വനങ്ങൾക്കും തിളങ്ങുന്ന തടാകങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ, രണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തെ എന്നെന്നേക്കുമായി മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു യാത്ര ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

About the Author

MD ASLAM TI

Short stories life changing moments

Book Details

Publisher: "Self-Published"
Number of Pages: 57
Dimensions: 6.00"x9.00"
Interior Pages: B&W
Binding: Paperback (Perfect Binding)
Availability: In Stock (Print on Demand)

Ratings & Reviews

7 Memorable Short stories | Malayalam

7 Memorable Short stories | Malayalam

(Not Available)

Review This Book

Write your thoughts about this book.

Currently there are no reviews available for this book.

Be the first one to write a review for the book 7 Memorable Short stories | Malayalam.

Other Books in Self-Improvement, Children

Shop with confidence

Safe and secured checkout, payments powered by Razorpay. Pay with Credit/Debit Cards, Net Banking, Wallets, UPI or via bank account transfer and Cheque/DD. Payment Option FAQs.