You can access the distribution details by navigating to My Print Books(POD) > Distribution

Add a Review

ಶ್ರೀಕರ್ಣಾಟಗೋದಾಸ್ತವ

Sudarshan Muralidhara
Type: Print Book
Genre: Poetry
Language: Kannada
Price: ₹95 + shipping
Price: ₹95 + shipping
Due to enhanced Covid-19 safety measures, the current processing time is 5-7 business days.
Shipping Time Extra

Description

ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಬಳಿಕ ಪ್ರಾಯಃ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ‘ಕವಿತಾರ್ಕಿಕಕೇಸರಿ’ ಎಂದು ಬಿರುದಾಂಕಿತರಾದ ಶ್ರೀ ವೇದಾಂತದೇಶಿಕರದು. ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬುನಾದಿಯು ಇವರ ತರ್ಕಕರ್ಕಶವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರಪತ್ತಿಪಾರಮ್ಯವನ್ನುಳ್ಳ ಸ್ತೋತ್ರಕಾವ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಭದ್ರ-ವಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃತಿಯು ಇವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ‘ಗೋದಾಸ್ತುತಿ’ಯ ಕನ್ನಡದ ಪದ್ಯಾವತರಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶಿಕರ ಗೋದಾಸ್ತುತಿಯು ಕೇವಲ ನೀರಸವಿಶೇಷಣಗಳ ಸಂತೆಯಾಗಿರದೆ, ಉನ್ನತಕಾವ್ಯಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಪರಿ-ಪುಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೂಲಕೃತಿಯ ಮುಕ್ತಕಗಳು ವಸಂತತಿಲಕಾ/ಮಾಲಿನೀ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಭಾಮಿನೀ ಷಟ್ಪದಿಯ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ ನಡುಗನ್ನಡದ ತಿಳಿನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಕ್ತಕದ ಭಾವಾನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

About the Author

ಸುದರ್ಶನ್ ಮುರಳೀಧರ (ಜ. ೧೯೯೫) ಬಿ.ಇ. (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್). ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಫ್ಟ್-ವೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕಾವ್ಯಾಧ್ಯಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಾಭ್ಯಾಸಿ. ಕನ್ನಡ-ತೆಲುಗು-ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಛಂದೋಬದ್ಧವಾದ ಕಾವ್ಯರಚನೆ, ವಿವಿಧ ದೇಶ-ಭಾಷೆಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ.

Book Details

Publisher: Sudarshan Muralidhara
Number of Pages: 40
Dimensions: 5"x7"
Interior Pages: B&W
Binding: Paperback (Saddle Stitched)
Availability: In Stock (Print on Demand)

Ratings & Reviews

ಶ್ರೀಕರ್ಣಾಟಗೋದಾಸ್ತವ

ಶ್ರೀಕರ್ಣಾಟಗೋದಾಸ್ತವ

(Not Available)

Review This Book

Write your thoughts about this book.

Currently there are no reviews available for this book.

Be the first one to write a review for the book ಶ್ರೀಕರ್ಣಾಟಗೋದಾಸ್ತವ.

Other Books in Poetry

Shop with confidence

Safe and secured checkout, payments powered by Razorpay. Pay with Credit/Debit Cards, Net Banking, Wallets, UPI or via bank account transfer and Cheque/DD. Payment Option FAQs.