You can access the distribution details by navigating to My Print Books(POD) > Distribution

Add a Review

Potanamulu - పోతనములు

ఎంచిన పద్యగద్యలు
Bhagavata Gananadhyayi
Type: Print Book
Genre: Literature & Fiction, Religion & Spirituality
Language: Telugu
Price: ₹312 + shipping
Price: ₹312 + shipping
Dispatched in 5-7 business days.
Shipping Time Extra

Description

బమ్మెఱ పోతనామాత్య విరచితములు పోతన తెలుగు భాగవతము, వీరభద్ర విజయము, నారాయణ శతకములనుండి ఎంచిన పద్యగద్యలు సంకలనం చేసిన పుస్తకమిది. ఇందు సుమారు నాలుగు వందల ఏభై పద్యగద్యలు చేర్చబడినవి.
ఇవన్నియునూ అమృతతుల్యములు, అద్భుతమైనవి, మణులు మాణిక్యాల వంటివి కనుక. వాటి ప్రాముఖ్యాదుల ననుసరించి వివిధ రత్నాల పేర్లతో ఇరవై విభాగాలు విభజించబడినవి.
ప్రతి విభాగంలోను అకారాది వరుసలో ఉంటాయి. ఆయా అకారాది జాబితాలు ఇవ్వబడ్డాయి. మొత్తం అన్నింటికి కలిపి ఒక అకారాది ఇవ్వబడినది.
ఈ అమూల్యమైన రత్నాలహారాలను అందుకోండి. రసజ్ఞులారా ఆస్వాదించండి. మీ ఆదరాభిమానాలు అందించండి.. .

About the Author

తెలుగుభాగవతం.ఆర్గ్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు, తెలుగు భాగవత ప్రచార సమితి ట్రస్టీ, భాగవత గణనాధ్యాయి.

Book Details

Publisher: Self
Number of Pages: 296
Dimensions: 5.5"x8.5"
Interior Pages: B&W
Binding: Paperback (Perfect Binding)
Availability: In Stock (Print on Demand)

Ratings & Reviews

Potanamulu - పోతనములు

Potanamulu - పోతనములు

(Not Available)

Review This Book

Write your thoughts about this book.

Currently there are no reviews available for this book.

Be the first one to write a review for the book Potanamulu - పోతనములు.

Other Books in Literature & Fiction, Religion & Spirituality

Shop with confidence

Safe and secured checkout, payments powered by Razorpay. Pay with Credit/Debit Cards, Net Banking, Wallets, UPI or via bank account transfer and Cheque/DD. Payment Option FAQs.